ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ AR-GE PROJELERİNE VERİLECEK DESTEKLER

YEVDES Projesi’nin Dördüncü Bileşeni kapsamında, üniversiteler tarafından geliştirilmiş Ar-Ge projelerine destek sağlanacaktır. Bu kapsamda, 12 araştırma grubuna uzman desteği verilecek, 6 araştırma grubu da yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılacaktır.

Lütfen, başvuru formunu doldurmadan önce Ar-Ge Destekleri Başvuru Kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuzu indirmek için buraya tıklayınız.

Başvurunuzu yapabilmek için kullanıcı adı oluştururken, uzman desteği başvurusunda bulunmak için “Uzman Desteği”, çalışma ziyareti başvurusunda bulunmak için “Çalışma Ziyareti”, her iki alanda destek başvurusu yapmak için “Her İkisi” seçeneğini işaretleyiniz.

Ar-Ge Destekleri kapsamında uzman desteği alacak ve çalışma ziyaretine katılacak araştırma grupları, YEVDES Teknik Destek Ekibi ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarının yer aldığı Değerlendirme Komitesi tarafından, önceden belirlenmiş kıstaslara göre değerlendirilecek ve seçilecektir.

AR-GE DESTEĞİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Evet, kesinlikle. Çünkü tüm kriterlerden puan almak gibi bir gereklilik bulunmamaktadır. Ayrıca Tablo 2’deki ekip lideri ve ekip üyelerinden alacağınız puanlar ile destek ihtiyacına yönelik soruların bulunduğu Tablo 3’ten alacağınız puanların toplamıyla ön sıralarda olma şansınız fazlasıyla mevcuttur.

Hayır. Bir üniversiteden sınırsız sayıda başvuru yapılabilir. Ancak aynı üniversite en fazla 1 çalışma ziyareti desteği ile 2 uzman desteğinden faydalanabilir. Ayrıca aynı araştırma grubu her iki desteğe de başvurabilirken, bu desteklerden sadece 1 tanesinden faydalanabilir. Her iki destek için de başvuru yapılan durumlarda, başvuru sahibi ekipten hangi alanda (çalışma ziyareti ya da uzman desteği) verilecek desteği öncelikli olarak tercih ettiğini belirtmesi istenmektedir.

Başvuru formunda, çalışma ziyareti desteğinden faydalanmak isteyen ekiplere, hangi ülke, şehir ya da kuruma ziyaret gerçekleştirmek istedikleri sorulmaktadır. Başvuruların tamamlanmasını takiben, destekten yararlanacak ekiplerin temsilcilerinin katılımıyla, Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilecek ve ziyaret edilecek yerler katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

Başvuru portalı 24 Nisan 2020 gece yarısına kadar açık kalacaktır. Uzman Desteği ve Çalışma Ziyareti desteğinden yararlanacak ekipler 22 Mayıs 2020’de yevdes.org üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular, proje Teknik Destek Ekibi ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarının yer aldığı Değerlendirme Komitesi tarafından, önceden belirlenmiş kriterler ışığında değerlendirilecektir. Tüm başvurulara ait puanlama sonuçları, yevdes.org üzerinden ilan edilecektir.

Çalışma ziyareti kapsamında yapılacak harcamalar (konaklama, ulaşım, yemek) YEVDES Projesi tarafından karşılanacak olup kişisel harcamalar ekiplerin kendi sorumluluğu altındadır.

Çok geçerli bir mazeret olması durumunda; mazereti ortaya koyan bir resmî belge ve ikame edilecek yeni ekip üyesinin özgeçmişi ile proje destek birimine başvurulması gereklidir. Talep edilen değişiklik, asıl başvuruda ekip üyeleri kısmında alınan puanı azaltıcı yönde ise; başvuru sahibi ekibin yayınlanan listedeki sıralamasının birinci yedekteki ekibin puanının altına düşmemesi şartı aranır. Aksi halde sadece mazeret değerlendirilerek, Değerlendirme Komitesi’nin mazereti geçerli bulması halinde, değişiklik onayı resmi yazı ile ekibe iletilir.

Üniversitelerde eğitime ara verilmiş olması sebebiyle, Sorumluluk Beyanı’nın ilgili yetkilinin ıslak imzası ile teslim edilemediği durumlarda, Rektör Yardımcısının başvurunuza referansla info@yevdes.org adresine bir e-posta göndermesi yeterli olacaktır.

Çalışma ziyaretlerinin 2020 yılının sonbahar aylarında başlaması planlanmaktadır. Bu tarih itibariyle seyahat kısıtlamalarının sürüyor olması durumunda yeni bir takvim hazırlanacak ve proje süresi içinde ilgili destekler faydalanıcı kurumlara sağlanacak, başka bir deyişle kazanılmış haklarınız iptal edilmeyecektir.

info@yevdes.org

BAŞVURULAR TAMAMLANMIŞTIR

Viagra and other medications for ED are not covered under this plan. Medicare Part C also covers prescription drug benefits and other extras like dental , vision , and fitness memberships. Although Part C plans offer extra benefits, there may be restrictions on in-network doctors and pharmacies. levitra malaysia Typically, Part C plans with prescription drug coverage do not cover Viagra or similar medications for ED.